رویدادها در افق کوتاه مدت

نقد و بررسی کتاب «شهرها و مصرف» مارک جین برگزار می‌شود

گروه شهر و زندگی روزمره  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات علمی فرهنگی  برگزار می کند.
حلقه مطالعاتی  نقد و بررسی متون شهری

نشست دوم:

نقد و بررسی کتاب «شهرها و مصرف» مارک جین
سخنران: مرتضی قلیچ
زمان : 25 اردیبهشت ماه 1397 ساعت  17 تا 19
مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه ی شاهد، پلاک8، طبقه ی 5،موسسه ی تحقیقات و مطالعات اجتماعی
رویدادها در افق بلند مدت

کنگره «انسان شناسی زیستی» برگزار می شود.

کنگره انسان شناسی زیستی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه 97 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

محورهای همایش:

انسان شناسی زيستی و انسان شناسی پزشکی

Ø      آناتومی و انترپولوژی سیستم های مختلف بدن از مولکول تا ساختارهای ماکروسکوپی بدن

Ø      تکوین و تکامل  سیستم های مختلف بدن و ناهنجارهای آن

Ø       فیزیولوژی و عملکرد سیستم های مختلف و اختلالات مربوط به آن

Ø      انسان شناسی پزشکی و پزشکی قانونی

Ø      روش های جدید تشخیص هویت

Ø      بیولوژی جرم

Ø     درماتوگلیفیک

Ø      چیلوسکوپی و پورسکوپی

Ø       کاربرد آنترپولوژی در پزشکی

Ø       دندانپزشکی و آنترپولوژی

Ø      انترپولوژی و پیری

Ø      انترپولوژی و زیباشناسی

Ø      آنترپولوژی و مورفولوژی

Ø      آنترپولوژی و دیرینه شناسی

Ø      طب ورزشی

انسان شناسی و علوم انسانی

Ø      دیدگاه های فلسفی انسان شناسی

Ø      انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی

Ø      مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی

Ø      مردم شناسی فرهنگی

Ø      قوم شناسی

Ø      مردم نگاری

Ø      کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی

Ø      نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی

Ø      خویشاوندی

Ø      انسان شناسی سیاسی

Ø      بوم شناختی و انسان شناسی

Ø      انسان شناسی اقتصادی

Ø      اکوتوریسم شناسی مدیریتی

Ø      نظریه های کلیدی انسان شناسی

علوم تربيتی، روان شناسی و انسان

Ø      انسان شناسی و روان شناسی

Ø      انسان و اخلاق پرورشی

Ø      روانشناسی شناختی

Ø      روانشناسی فیزیولوژی

انسان شناسی دينی

Ø      دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف

Ø      مکتب های انسان شناسی در ادیان

Ø      دین و سلامت معنوی انسان

Ø      دین و سلامت جسم انسان

Ø      دین و سلامت جامعه انسانی

Ø      دین و سلامت روانی انسان

Ø      دین و پزشکی نیاکان

انسان شناسی و فرهنگ و هنر

Ø      انسان شناسی و هنر

Ø      اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان

Ø      انسان شناسی و معماری

Ø      معماری در جوامع مختلف انسانی

Ø      موزیک وتربیت روانی

Ø      موسیقی شناسی قومی

انسان شناسی و محيط زيست

Ø      آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی

Ø      انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز)

Ø      برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست

Ø      آلودگی محیط زیست

Ø      تنوع زیستی و اکوسیستم ها

Ø      ارزیابی و آمایش محیط زیست

Ø      طراحی محیط زیست

Ø      توسعه پایدار و محیط زیست

Ø      مهندسی محیط زیست

Ø      حقوق محیط زیست

علوم مديريت منابع انسانی:

Ø      چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری

Ø      روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی

Ø      روابط صنعتی انسانی و کاری

Ø      روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی

Ø      ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید

Ø      مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

Ø      جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

Ø      تأثیر ریسک‌های اقتصادی (رکود – تورم- کاهش نرخ سود بانکی) بر فروش بیمه‌ها

Ø      طراحي پوشش‌هاي جديد بيمه زندگی برای اقشار کم درآمد

Ø      بررسی توسعه کمی و کیفی شبکه فروش بیمه زندگی و تأثیر آن بر رشد صنعت

Ø       ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‎های ایرانی و تأثیر آن بر بازار بیمه‎

Ø       تحلیل ساختار جمعیتی و فرهنگی استان‌ها و تأثیر آن بر پذیرش انواع خدمات بیمه‌ای

Ø      ترجیحات ریسک افراد در مواجهه با حوادث و میزان تمایل به بیمه شدن آنها

Ø      مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در  قراردادهای بيمه کشور

Ø      سنجش دانش بیمه ای جامعه و راهکارهای ارتقای آن

Ø      جایگاه حق بیمه زندگی، درمان و حوادث در سبد هزینه خانوار ایرانی

Ø       اولویت بندی نیازهای بیمه‌ای بیمه گذاران بالقوه در ایران

Ø      شیوه‌های سوءاستفاده از اصل حسن نیت و راهکارهای مقابله با آن

Ø      بررسی ریسک‌های فاجعه‌آمیز و روش‌های بیمه‌گری آن

Ø      تاسیس و فعالیت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

Ø      رضایت سنجی بیمه‌گذاران؛ مبانی نظری و ارزیابی روش‌های تحقیق

Ø      تأثیر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای در ارتقاء عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت

Ø      بررسی کیفیت شبکه فروش شرکت‌های بیمه و ارزیابی خدمات پس از فروش آن‌ها

Ø      چگونگی اصلاح نظام آموزشی در جهت خلق ثروت از علم  و دانش

Ø      چگونگی ارتقاء بهره وری دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهای تولیدی

Ø      چگونگی افزایش کارایی نظام اقتصادی با توجه به عوامل موثر بر فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

Ø      راهکارهای انبساط در تقاضای نیروی کار

Ø      نقش سرمایه گذاری های خارجی در افزایش اشتغال

Ø      چگونگی ساماندهی عرضه نیروی کار

Ø      چگونگی ساماندهی بازار فرصت های شغلی

Ø      چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار

Ø      چگونگی افزایش قدرت نهادهای مردمی برای کسب سهم گسترده تر از اقتصاد ملی

Ø      اندازه گیری کارآیی آموزش و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران

Ø      شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و اندازه گيري آن

Ø      بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي

Ø      تاثير شاخص توسعه انساني بر رشد اقتصادي ايران

Ø      اهمیت برقراری شاخص های توسعه پایدار در ایران

Ø      بررسی شاخص توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

http://pash2018.ir/fa/

 

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

دوره های آموزشی

دورخوانی تاریخ فلسفه دوره ی نخست: یونان ( پیش سقراطی ها) برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

دورخوانی تاریخ فلسفه

دوره ی نخست: یونان ( پیش سقراطی ها)

سینا مشایخی (دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس )

سهیل رضا نژاد ( دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران )

زمان شروع دوره  : سه شنبه 4 اردیبهشت 97 ساعت 13 الی 15

( اردیبهشت و خرداد 97 به مدت 8 جلسه)

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کارگاه آموزشی آموزشی «دیتاژورنالیسم»کاربرد پژوهش های بین المللی در تولید محتوای رسانه ای برگزار می شود.

دفتر خراسان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

کارگاه  آموزشی:

«دیتاژورنالیسم»کاربرد پژوهش های بین المللی در تولید محتوای رسانه ای

مدرس: دکتر ندا رضوی زاده

 

زمان: 24 و 25 بهمن ماه 96

ثبت نام اینترنتی:

www.edu_kh.ir

media.khcai.net

ثبت نام حضوری:

بلوار سازمان آب- شهید صادقی 18- پلاک 25-  شماره تماس: 21-05137009225

 

 

کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» برگزار می شود.
گروه مطالعات آموزشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» در بهمن و اسفند ماه 96 برگزار می کند.
تئاتر پداگوژیک به عنوان یکی از کارآمدترین گونه‌های تئاتر کاربردی، واجد سویه‌های پیشرو و نقّادانه‌ای است که می‌تواند پرسش از خود آموزش را مرتعش، مسأله‌مند و پروبلماتیزه کند، با این همه تنها در یک طناب‌کشی‌ نابرابر – با میدان‌داری «سرمایه» – است که یک سر طناب همواره به‌سوی اقتدار نهادی آموزش کشیده می‌شود و دریغ از مجالی که آن سرِ دیگرش اندکی به‌ دست جریان آزاد یادگیری و کنش‌گری افتد.
فروکاستن نسبت تئاتر و پداگوژی به برخی افاضات فرمایشی و بازارگرمی‌های آموزشی، شترگاوپلنگی را تحفه می‌آورد، که دیگر نه نشانی از شترِ آموزش دارد، نه نسبتی با گاوِ مقدّس روایت‌های کهن و نه ربطی به پلنگ خسته و زخمی تئاتر؛ آشفته‌بازاری که در آن «نمایش خلاق» را هم – مانند بسیاری دیگر از گونه‌های کالایی‌شده – می‌شود در هیأت متاع ارزان هر دکان متروک و بی‌رونقی یافت و این در حالی‌ست که به گواه تاریخ، نمایش خلاق، نه تنها وانمودگاه مغتنم و رهایی‌بخشی برای کودکان، که هنری برای همه مردمان بی‌صدا، محذوفان، مطرودان و گروه‌های بی‌بهره از قدرت بوده است؛ هنری که با منشی همگانی و غیرنخبه‌گرا، از یک سو با میراث و برساخت‌های روایی در ادبیات و از سوی دیگر با کنش جمعی پیوندی معنادار و دیرین دارد. با این رویکرد، شاید تعمیقی کارگاهی در مبانی نمایش خلاق بتواند تجربه‌ای دیگرگون و راه‌گشا را فراروی برخی علاقه‌مندان و فعالان عرصه آموزش و نمایش بگذارد.
گروه «مطالعات آموزشی» انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در قالب برگزاری دوره‌های کارگاهی «جامعه، فرهنگ و آموزش» که در دو دسته‌ی کارگاه‌های نگرشی و کارگاه‌های مهارتی مبتنی بر طرح‌های پژوهشی و از میان نمونه‌های موفق برگزار شده در تهران و شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» را با ارائه‌ی «علی مرتضوی فومنی» و با زمان‌بندی زیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 17 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 24 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 8 اسفند 1396 – ساعت 15 تا 17
علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌های آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام با گروه مطالعات آموزشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تماس بگیرند.
Tel: 09198029956
Telegram:
@esgworkshops