هیات مدیره

اعضای منتخب هیئت مدیره در سال ۱۳۹۹:     دکتر هادی خانیکی (رئیس انجمن )     دکتر عباس کاظمی (نایب رئیس) دکتر سبحان یحیایی (خزانه دار)  دکتر علی ربیعی   (عضو هیئت مدیره) دکتر محمد مهدی مولایی (عضو هیئت مدیره)    دکتر افسر افشار نادری   (عضو هیئت مدیره) دکتر عباس قنبری باغستان   … ادامه خواندن هیات مدیره