۱۷ آبان ۱۳۹۴

مسئله آلتوسر

کتاب مسئله آلتوسر به قلم آرش حیدری و هدایت نصیری اولین جلد از مجموعه کتاب‌های مسئله متفکران منتشر شد. این کتاب زیر نظر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انتشارات تیسا منتشر شده است. این مجموعه که به تدریج منتشر خواهد شد، بابی است برای فهم آنکه اندیشمند مورد نظر چه موضوعی را در دانش و جهان پیرامون خود پروبلماتیک می‌کند و در چه رویارویی‌ای به پرسش خود معنا می‌دهد. مقدمه این کتاب مزین به یادداشتی از آقای دکتر ابراهیم توفیق است. دبیر مجموعه این کتاب‌ها یوسف پاکدامن بوده و شورای سیاستگذاری آن آرش حیدری، حسام سلامت، سیدمهدی یوسفی، محمد مهدی اردبیلی، امیر خراسانی، ابوالفضل حاجی زاده، سهیل توانا و یوسف پاکدامن بوده‌اند.
در بخشی از این کتاب آمده: «بی‌خود نبود که فروید گاهی دریافت انتقادی کشف خود را با خیزش انقلاب کوپرنیک مقایسه می‌کرد. از زمان کوپرنیک به این سو می‌دانیم که زمین «مرکز» عالم نیست. از زمان مارکس به این سو نیز می‌دانیم که سوژه انسانی، ایگوی اقتصادی، سیاسی یا فلسفی، «مرکز» تاریخ نیست و حتی در تقابل با فلاسفه روشنگری و هگل، می‌دانیم که تاریخ هیچ «مرکزی» ندارد، بلکه ساختاری است که جز در دژشناخت ایدئولوژیک، «مرکز» ضروری ندارد. به همین منوال، فروید نیز کشف کرد که سوژه واقعی، یا همان فرد در ذات یگانه‌اش، شکل یک «ایگو» را ندارد، بر «ایگو»، «خود‌آگاه» یا بر «ذات» مرکزیت نیافته‌است ـ خواه مربوط به ذاتی در خود باشد، خواه ذات بدنی واقعی، یا ذات «رفتار» ـ بلکه سوژه انسانی مرکززدوده است و نیز ساختاری که آن را تأسیس کرده، هیچ «مرکزیتی» ندارد به‌جز در دژشناخت خیالی ایگو، یعنی در صورت‌بندی‌های ایدئولوژیکی که ایگو خود را باز‌می‌شناسد.
کتاب مسئله آلتوسر در 170 صفحه و با قیمت 12 هزار تومان از سوی انتشارات تیسا با موضوع مسئله متفکران برای علاقه‌مندان روانه بازار شده است.

???????:

نظرات