۵ آبان ۱۳۹۴

«ارتباطات خطر؛ نظریه ‏ها و مدیریت آن»

كتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه ‏ها و مديريت آن» نوشته دكتر حسن خجسته است.
اين کتاب درصدد رمزگشايي از انواع خطرها، چگونگي درک و دريافت مردم از آن‏هاست. همچنين در پي بيان نوع ارتباطات براي اعلام يا تحذير مردم از خطرهاي پيش رو و نحوه مديريت آنهاست.
کتاب در پنج فصل تنظيم شده است: فصل اول، به بيان کليات و تعاريف عمومي و مقايسه ميان مفاهيمي از جمله خطر، مخاطره و بحران اختصاص يافته است. در فصل دوم، درک خطر و انواع نظريه ‏هاي پيرامون آن به تفصيل بحث شده است. چيستي و معناي ارتباطات خطر، محتواي اصلي فصل سوم را به خود اختصاص داده است. در فصل چهارم، دربارة مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر بحث و بررسي شده است و فصل پاياني به توصيف و تبيين نحوه مديريت ارتباطات خطر پرداخته است.
اين كتاب، ‌«ارتباطات خطر» را فرايند‏ تعاملي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها ميان افراد، گروه‌ها و نهادهاي مختلف تعريف كرده و تأكيد مي‌كند: «ارتباطات خطر به‏ مثابه فرايندي تعاملي، داراي اين ظرفيت است كه پيام‌هاي مربوط به خطر را به صورت فزاينده‌اي به پيام‌هاي اثربخش و رضايت‌بخش براي افرادي كه در معرض آن خطر قرار دارند تبديل كند». ارتباطات خطر باهدف توليد و فراهم‏ کردن اطلاعات براي آن گروه از مردم است که در کسب اطلاع لازم براي شناخت درست از خطرهاي مربوط به سلامت و امنيت و محيط‏ زيست غافل‏ اند.
نويسنده اين كتاب با اشاره به تمايز و تشابه ميان خطر و بحران تاكيد مي‌كند ميان ارتباطات خطر و ارتباطات بحران نيز تشابه‏ ها و تفاوت‏هاي مهمي وجود دارد که گاهي اين دو بسيار به هم نزديک مي‏ شوند. وي هدف نهايي پژوهش‌هاي «ارتباطات خطر» را افزايش کيفيت تصميم‌گيري‌هاي مربوط به خطر به‏ واسطه بهبود ارتباطات تلقي مي‌كند.
كتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه‏ ها و مديريت آن» در 193 صفحه و با قيمت 11 هزار تومان از سوي انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات براي علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‏ های ارتباطات و مدیریت رسانه روانه بازار نشر شده است.

???????:

نظرات