کمیته‌ها و وظایف

۱ـ کمیتۀ انتشارات و اطلاع‌رسانی

مدیر کمیته: آقای دکتر خانیکی

اعضای کمیته: دکتر علیرضا قبادی، دکتر عبدالله گیویان

وظایف:

ـ ساماندهی انتشارات انجمن (حداقل ۴ کتاب در سال)،

ـ ساماندهی چاپ نشریات و به روز کردن آنها،

ـ به روز کردن وب سایت انجمن،

ـ انتشار خبرنامه،

ـ راه اندازی بانک اطلاعاتی،

ـ تاسیس وب سایت انگلیسی

 

۲ـ کمیتۀ آموزش، همایش‌ها و کارگاه‌ها

مدیر کمیته: آقای دکتر مسعود کوثری

اعضای کمیته: آقایی یوسف پاکدامن، آقای محمد حسین شریفی ساعی، آقای دکتر گودرزی

وظایف:

ـ برگزاری نشست‌های ملی یک روزه،

ـ گردهمایی‌های علمی،

ـ برگزاری کارگاه‌ها،

ـ برگزرای دوره‌های آموزشی،

ـ نکوداشت و

ـ اجرای برنامه‌های مشترک

 

۳ـ کمیتۀ روابط بین‌الملل

مدیر کمیته: دکتر محمود شهابی

اعضای کمیته: آقای عارف وکیلی

وظایف:

ـ عضویت انجمن در انجمن‌های بین‌المللی،

ـ برگزرای همایش‌های بین‌المللی،

ـ گسترش همکاری‌های بین‌المللی،

ـ تدوین مدلی برای همکاری‌های بین‌المللی

 

۴ـ کمیتۀ گسترش گروه‌های علمی

مدیر کمیته: آقای دکتر رضا صمیم

اعضا کمیته: دکتر محمد رضایی، دکتر ابوالحسن ریاضی

وظایف:

ـ ساماندهی و گسترش دفاتر استانی،

ـ جلب توسعۀ الگوهای مشارکت اعضا،

ـ ساماندهی گروه‌های علمی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

۵ـ کمیتۀ منابع مالی و جذب اعتبارات پژوهشی

مدیر کمیته: آقای دکتر علی ربیعی

اعضای کمیته: آقای دکتر کوثری، آقای عارف وکیلی

وظایف:

ـ برنامه‌ریزی برای جذب اعتبارات پژوهشی

 

۶ـ کمیتۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌ها

مدیر کمیته: خانم دکتر مهری بهار

اعضای کمیته: دکتر شراره مهدیزاده، آقای دکتر محمد رضایی

وظایف:

ـ بازنگری و ساماندهی کمیته‌های اجرایی،

ـ برگزاری مجمع عمومی سالیانه،

ـ ارتباط با کمیسیون انجمن‌های علمی و وزارت علوم،

ـ بازنگری و تدوین  آیین‌نامه‌ها