۲۶ شهریور ۱۳۹۸

جلسه دوم «تربیت مردم‌‌نگار دوره‌‌ی فشرده‌‌ی ۴ ماهه» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

 دوره ی آموزشی تربیت مردم‌‌نگار 

مدرس: دکتر اصغر ایزدی جیران

(مردم‌‌نگار و استاد دانشگاه)

جلسه دوم : 27 شهریور 98 ، ساعت 9 الی 14

مکان: تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن انجمن‌‌ها

نظرات