۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان" فلسفه برای کودکان "

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

زمان : سه شنبه 20 تیرماه 96 ساعت 12 الی 14

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات