۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

کارگاه‌های فرهنگ سواد و مطالعات سوادآموزی

 

گروه «مطالعات آموزشی» انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در قالب برگزاری دوره‌های کارگاهی «جامعه، فرهنگ و آموزش» که در دو دسته‌ی کارگاه‌های نگرشی و کارگاه‌های مهارتی مبتنی بر طرح‌های پژوهشی و از میان نمونه‌های موفق برگزار شده در تهران و شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، کارگاه‌های «فرهنگ سواد و مطالعات سوادآموزی» را با ارائه‌ی حسن احمدی و با زمان‌بندی زیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

کارگاه «رویکردهای سوادآموزی»: 18 مهر 1396 – ساعت 17 تا 19
(Phonics – Whole Language – Balanced Approach)
کارگاه «روایت‌شناسی»: 25 مهر 1396 – ساعت 17 تا 19
کارگاه «بلندخوانی تعاملی»: 2 آبان 1396 – ساعت 17 تا 19

هزینه شرکت در هر کارگاه: 30 هزار تومن
علاقمندان به شرکت در این کارگاه‌های آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام با دفتر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات(88338952 – 021) تماس بگیرند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظرات