۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی دانشجویی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران ( فرصت ها و چالش ها) برگزار می شود.

پوستر(۱)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

 

http://sabz.ac.ir/

کلمات کلیدی:

نظرات