۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی ،رسانه و فرهنگ» برگزار می شود.

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات می‌رساند که مجمع عمومی سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی ، رسانه و فرهنگ» برگزار خواهد شد. از کلیه اعضای محترم دعوت می‌شود تا با حضور در جلسه مجمع در تصمیم گیری‌ها و تداوم راه و تثبیت موقعیت انجمن نقش فعالی ایفا نمایند.

 

 

 

دستور جلسه:

  • گزارش عملکرد و برنامه های انجمن
  • گزارش ترازنامه مالی

زمان:  آذرماه 96

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کلمات کلیدی:

نظرات