۷ شهریور ماه ۱۳۹۷

نشست « بررسی گفتمانی تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان) در ادامه­ ی نشست­ های تخصصی پیرامون مباحث اجتماعی و مطالعات فرهنگی، از “دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی” دعوت به­ عمل آورده تا به ارائه ­ی درس گفتاری پیرامون «بررسی گفتمانی تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر» بپردازند. این نشست که با همکاری گروه علوم اجتماعی و انجمن علمی جامعه­ شناسی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد، چهارشنبه مورخ 22 آذرماه 1396 در محل تالار مهرعلیزاده­ ی دانشکده ­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان از ساعت 9 الی 17 برقرار خواهد بود.

کلمات کلیدی:

نظرات