۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان" فلسفه برای کودکان " برگزار می شود

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

بخش نظری:  

  • بررسی  بخش هایی از فصل 4 و 5 کتاب ” فلسفه اخلاق ” جیمز ریچلز: صفحه 88 الی 102
  • بررسی یک نوع فعالیت از مغالطات
  • بررسی ارتباط غیر کلامی معلم و دانش آموز

بخش عملی :

  • طرح بحث مرتبط با سوالات طبقه بندی شده

زمان : سه شنبه  19 دیماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات