۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنگره «انسان شناسی زیستی» برگزار می شود.

کنگره انسان شناسی زیستی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه 97 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

محورهای همایش:

انسان شناسی زيستی و انسان شناسی پزشکی

Ø      آناتومی و انترپولوژی سیستم های مختلف بدن از مولکول تا ساختارهای ماکروسکوپی بدن

Ø      تکوین و تکامل  سیستم های مختلف بدن و ناهنجارهای آن

Ø       فیزیولوژی و عملکرد سیستم های مختلف و اختلالات مربوط به آن

Ø      انسان شناسی پزشکی و پزشکی قانونی

Ø      روش های جدید تشخیص هویت

Ø      بیولوژی جرم

Ø     درماتوگلیفیک

Ø      چیلوسکوپی و پورسکوپی

Ø       کاربرد آنترپولوژی در پزشکی

Ø       دندانپزشکی و آنترپولوژی

Ø      انترپولوژی و پیری

Ø      انترپولوژی و زیباشناسی

Ø      آنترپولوژی و مورفولوژی

Ø      آنترپولوژی و دیرینه شناسی

Ø      طب ورزشی

انسان شناسی و علوم انسانی

Ø      دیدگاه های فلسفی انسان شناسی

Ø      انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی

Ø      مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی

Ø      مردم شناسی فرهنگی

Ø      قوم شناسی

Ø      مردم نگاری

Ø      کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی

Ø      نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی

Ø      خویشاوندی

Ø      انسان شناسی سیاسی

Ø      بوم شناختی و انسان شناسی

Ø      انسان شناسی اقتصادی

Ø      اکوتوریسم شناسی مدیریتی

Ø      نظریه های کلیدی انسان شناسی

علوم تربيتی، روان شناسی و انسان

Ø      انسان شناسی و روان شناسی

Ø      انسان و اخلاق پرورشی

Ø      روانشناسی شناختی

Ø      روانشناسی فیزیولوژی

انسان شناسی دينی

Ø      دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف

Ø      مکتب های انسان شناسی در ادیان

Ø      دین و سلامت معنوی انسان

Ø      دین و سلامت جسم انسان

Ø      دین و سلامت جامعه انسانی

Ø      دین و سلامت روانی انسان

Ø      دین و پزشکی نیاکان

انسان شناسی و فرهنگ و هنر

Ø      انسان شناسی و هنر

Ø      اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان

Ø      انسان شناسی و معماری

Ø      معماری در جوامع مختلف انسانی

Ø      موزیک وتربیت روانی

Ø      موسیقی شناسی قومی

انسان شناسی و محيط زيست

Ø      آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی

Ø      انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز)

Ø      برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست

Ø      آلودگی محیط زیست

Ø      تنوع زیستی و اکوسیستم ها

Ø      ارزیابی و آمایش محیط زیست

Ø      طراحی محیط زیست

Ø      توسعه پایدار و محیط زیست

Ø      مهندسی محیط زیست

Ø      حقوق محیط زیست

علوم مديريت منابع انسانی:

Ø      چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری

Ø      روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی

Ø      روابط صنعتی انسانی و کاری

Ø      روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی

Ø      ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید

Ø      مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

Ø      جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

Ø      تأثیر ریسک‌های اقتصادی (رکود – تورم- کاهش نرخ سود بانکی) بر فروش بیمه‌ها

Ø      طراحي پوشش‌هاي جديد بيمه زندگی برای اقشار کم درآمد

Ø      بررسی توسعه کمی و کیفی شبکه فروش بیمه زندگی و تأثیر آن بر رشد صنعت

Ø       ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‎های ایرانی و تأثیر آن بر بازار بیمه‎

Ø       تحلیل ساختار جمعیتی و فرهنگی استان‌ها و تأثیر آن بر پذیرش انواع خدمات بیمه‌ای

Ø      ترجیحات ریسک افراد در مواجهه با حوادث و میزان تمایل به بیمه شدن آنها

Ø      مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در  قراردادهای بيمه کشور

Ø      سنجش دانش بیمه ای جامعه و راهکارهای ارتقای آن

Ø      جایگاه حق بیمه زندگی، درمان و حوادث در سبد هزینه خانوار ایرانی

Ø       اولویت بندی نیازهای بیمه‌ای بیمه گذاران بالقوه در ایران

Ø      شیوه‌های سوءاستفاده از اصل حسن نیت و راهکارهای مقابله با آن

Ø      بررسی ریسک‌های فاجعه‌آمیز و روش‌های بیمه‌گری آن

Ø      تاسیس و فعالیت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

Ø      رضایت سنجی بیمه‌گذاران؛ مبانی نظری و ارزیابی روش‌های تحقیق

Ø      تأثیر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای در ارتقاء عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت

Ø      بررسی کیفیت شبکه فروش شرکت‌های بیمه و ارزیابی خدمات پس از فروش آن‌ها

Ø      چگونگی اصلاح نظام آموزشی در جهت خلق ثروت از علم  و دانش

Ø      چگونگی ارتقاء بهره وری دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهای تولیدی

Ø      چگونگی افزایش کارایی نظام اقتصادی با توجه به عوامل موثر بر فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

Ø      راهکارهای انبساط در تقاضای نیروی کار

Ø      نقش سرمایه گذاری های خارجی در افزایش اشتغال

Ø      چگونگی ساماندهی عرضه نیروی کار

Ø      چگونگی ساماندهی بازار فرصت های شغلی

Ø      چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار

Ø      چگونگی افزایش قدرت نهادهای مردمی برای کسب سهم گسترده تر از اقتصاد ملی

Ø      اندازه گیری کارآیی آموزش و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران

Ø      شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و اندازه گيري آن

Ø      بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي

Ø      تاثير شاخص توسعه انساني بر رشد اقتصادي ايران

Ø      اهمیت برقراری شاخص های توسعه پایدار در ایران

Ø      بررسی شاخص توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

http://pash2018.ir/fa/

 

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

کلمات کلیدی:

نظرات