۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

دومین نشست تخصصی جامعه، ارتباطات و صنعت برق با عنوان «مسئولیت پذیری اجتماعی و صنعت برق» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشگاه نیرو  و دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ارتباطات برگزار می کند.

سلسله نشست های تخصصی جامعه، ارتباطات و صنعت برق

نشست تخصصی دوم:

مسئولیت پذیری اجتماعی و صنعت برق

سخنرانان:

دکتر محمد فاضلی

دکتر کیومرث اشتریان

دکتر ابراهیم حاجیانی

دکتر نعمت الله فاضلی

 

زمان  : چهارشنبه 25 بهمن ماه 96 ساعت 14 الی 16

مکان:  دهکده المپیک ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ارتباطات، سالن شورا

کلمات کلیدی:

نظرات