۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان" فلسفه برای کودکان "برگزار می شود

گروه  مطالعات کودکی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نشست ماهانه معلمان و علاقه مندان” فلسفه برای کودکان “

 

زمان : سه شنبه  28 فروردین 97 ساعت 17 الی 19

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات