۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فراخوان هم‌اندیشی هنر و رسانه‌های دیجیتال

فراخوان هم اندیشی هنر و رسانه های دیجیتال

 

محورها:

هنر رسانه ای دیجیتال و رویکردهای میان رشته ای

هنر رسانه ای دیجیتال و فرایند های تولید و نمایش

هنر رسانه ای دیجیتال  در ایران

مهلت ارسال چکیده مقالات:  1397/05/20

چکیده و اصل مقالات: 1397/07/15

زمان برگزاری هم اندیشی: آذرماه 1397

deputyArt@honar.ac.ir

کلمات کلیدی:

نظرات