۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سمینار تخصصی «افکار عمومی و رسانه ها در ایران» برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند.

افکار  عمومی و رسانه ها در ایران

سخنرانان:

عباس عبدی :تحول افکار عمومی در ایران

دکتر علی ربیعی: افکار عمومی،رسانه و سیاست

دکتر هادی خانیکی:افکار عمومی و شبکه های اجتماعی در ایران

دکتر سبحان یحیائی: برون ایستادگان رسانه های دولتی و افکار عمومی

دکتر زهیر صباغ پور: اخبار جعلی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی

دکتر وحید عقیلی: سیر تکوینی افکار عمومی در دوران معاصر

 

زمان: یک شنبه 13آبان ماه 97  ساعت 15 الی 17

مکان: بزرگراه جلال ال احمد،جنب پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  تهران، طبقه دوم، تالارگفت و گو

کلمات کلیدی:

نظرات