۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

سلسله نشست های آسیب های اجتماعی شهر تهران برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و  سازمان رفاه  خدمات و مشارکت های اجتماعی  شهرداری تهران  با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی اخلاق  در علوم و فناوری برگزار می کند.

سلسله نشست های آسیب های اجتماعی شهر تهران

(امکان و امتناع ساماندهی کودکان کار و خیابان در شهر تهران )

سخنرانان:

دکتر هادی خانیکی

دکتر نجم الدین محمدی

دکتر سعید مدنی قهفرخی

دکتر سبحان یحیایی

دکتر پیام روشنفکر

 

زمان: شنبه 18 اسفند 97 ساعت ۱۴-۱۶:۳۰

مکان: میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک ۵۶ واحد 2، سالن انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

 

کلمات کلیدی:

نظرات