۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

سمینار «پیامدهای روانی و اجتماعی حوادث طبیعی » برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و  سازمان رفاه  خدمات و مشارکت های اجتماعی  شهرداری تهران  با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند.

سلسله نشست های آسیب های اجتماعی شهر تهران

«پیامدهای روانی و اجتماعی حوادث طبیعی »

سخنرانان:

دکتر هادی خانیکی

دکتر محمدرضا جوادی یگانه (معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران) 

دکتر حسن نمکدوست (روزنامه نگار و مدیر مرکز  آموزش و پژوهش همشهری  )

دکتر الهه حجازی (رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران) 

 

 

زمان : یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398 ساعت 14:30 الی 17 عصر.

مکان : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه دوم، تالار گفت و گو

 

 

کلمات کلیدی:

نظرات