۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سمینار«فقر، نابرابری و حاشیه نشینی » برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.
فقر، نابرابری و حاشیه نشینی 
سخنرانان:
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران
علی ربیعی
هادی خانیکی
عباس عبدی
میرطاهر موسوی
کمال اطهاری
 اکبر رجبی (عمو اکبر)، بی خانمان سابق و مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها
 زمان :  یکشنبه 15 اردیبهشت 98 ساعت 14 الی 16
مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل گیشا، بعد از دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه دوم، تالار گفتگو

نظرات