۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نشست تخصصی مُستندِ جامعه‌شناختی و تخیل انتقادی برگزار می شود

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان)، انجمن علمی جامعه‌شناسی، کانون فیلم و عکس، دفتر فیلم و فلسفه با همکاری گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان برگزار می‌کند

 

نشست تخصصی مُستندِ جامعه‌شناختی و تخیل انتقادی

همراه با نمایش فیلم مستند «ما در شب پرسه می‌زنیم و در آتش بلعیده می‌شویم»

 (پوریا جهانشاد )

 

زمان: 15 اردیبهشت 1398 ساعت 14 الی 17

مکان:تالار مهرعلیزاده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

کلمات کلیدی:

نظرات