۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران برگزار می شود

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر انجمن ها و سازمان ها برگزار می کند.

زمان: 28 و 29 خرداد 1398

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت  مراجعه فرمایید.

 

کلمات کلیدی:

نظرات