۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نشست تخصصی نقد کتاب « یک بازی دو نیمه ای» برگزار می شود

گروه سیاستگذاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند

نشست تخصصی نقد کتاب « یک بازی دو نیمه ای»

(نوشته کارنل سندوس ترجمه رضا شجیع و علی نامدار آزادی)

سخنرانان:

امیر مسعود مظاهری ( جامعه شناس و دانشیار علوم اجتماعی)

بهمن فروتن  (مربی و کارشناس فوتبال)

جواد خیابانی  (کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه)

داروین صبوری  (جامعه شناس ورزش)

رضا شجیع  (مترجم و پژوهشگر جامعه شناسی ورزش)

علی نامدار آزادگان ( مترجم کتاب)

زمان: 16 مهرماه 98 ساعت 17 الی 19

مکان: ابتدای پل گیشا ( سابق) جنب بیمارستان شریعتی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول-  سالن انجمن ها

 

کلمات کلیدی:

نظرات