۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک برگزار می شود.

انجمن مدیریت راهبردی ایران با همکاری سایر انجمن های علمی و سازمان ها و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

محورهای کنفرانس:

– استراتژی سازمان های غیر انتفاعی (Non-profit)

–  مدیریت استراتژیک برای بخش دولتی

– ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک

– انواع کنترل در مدیریت استراتژیک

– رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک

– مدیریت استراتژیک سرمایه های عمومی (Public Funds)

– ملاحظات استراتژیک در مدیریت روابط بین سهامداران

– انواع استراتژیهای رقابتی کسب وکار

– انواع استراتژی های تعاونی (Cooperative strategy)

– تحلیل وضعیت (Situational analysis) در برنامه ریزی استراتژیک

– سناریونگاری شرکتی برای تولید آلترناتیوهای استراتژیک

– ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآوری

– رویکردهای توسعۀ نوآورانۀ تفکر استراتژیک

– ائتلاف های استراتژیک

– استراتژی های شبکه ای

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 مهرماه 1398
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 5 آبان ماه 1398
زمان برگزاری کنفرانس: 28 آبان ماه 1398

زمان برگزاری کارگاه های آموزشی: متعاقبا اعلام خواهد شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت به نشانی http://www.ismconf.com/ همایش مراجعه کنید.

کلمات کلیدی:

نظرات