۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

کارگاه ارتباطات علم برای پژوهشگران « ششمین برنامه تبادل علم و فناوری» برگزار می شود.

نرم_افزار_تحلیل_داده

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 88624485 تماس بگیرید.

کلمات کلیدی:

نظرات