۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی « مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری» برگزار می شود.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی  و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار میکند.

اولین همایش ملی « مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری »برگزار می شود.

(یادمان دکتر محمد امین قانعی راد)

 

زمان : 14 آبان ماه 98 ساعت 8 الی 18

مکان: پاسداران، خیابان مومن نژاد( گلستان یکم)، پلاک 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

 

کلمات کلیدی:

نظرات