۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

نشست «آرامش‌ و آشتی در فرهنگ و منش ایرانی» برگزار می شود

گروه  علمی تخصصی  صلح  انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

آرامش و آشتی  در فرهنگ و منش ایرانی

سخنران:

دکتر میر جلال الدین کزازی

زمان: 28 آبان ماه 1398 ساعت 17/30 الی 19/30

مکان: ابتدای پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

کلمات کلیدی:

نظرات