۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸

سمینار «بررسی تقابل رسانه ها و جامعه با پزشکان» برگزار می شود.

گروه  علمی تخصصی  جامعه شناسی پزشکی و سلامت  با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

بررسی تقابل رسانه ها و جامعه با پزشکان

سخنرانان:

دکترایرج خسرونیا، دکتر بابک قرایی مقدم،  دکتر سیمین کاظمی، دکتر حسام الدین ریاحی، دکترسیدعلی شفیعی

 

زمان: 21 آبان ماه 1398 ساعت 15 الی 17

مکان: ابتدای پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

کلمات کلیدی:

نظرات