۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

سمینار «نقش کارکردهای مثبت و منفی رسانه‌ها در فرایند صلح‌جویی» برگزار می شود.

گروه  علمی تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

نقش کارکردهای مثبت و منفی رسانه‌ها در فرایند صلح‌جویی

 

سخنرانان:

مهدی محسنیان‌راد (جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع))، هادی خانیکی (رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات)، محمد مهاجری (سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین)، علی شاکر (روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه و صلح) ، کامران فلاحتی (پژوهشگر ارتباطات و رسانه)

 

زمان: 12 آذر ماه 1398 ساعت 16/30 الی 19/30

مکان: ابتدای پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

کلمات کلیدی:

نظرات