۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می شود.

بدینوسیله از اعضای پیوسته­ ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  دعوت می­ شود تا در مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 16 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 17 مورخ 24 آذرماه 98 در محل تالار گفت و گو واقع در بزرگراه جلال ال احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه دوم برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

 

 

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

اصلاح و الحاق موادی از اساسنامه

دستور جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

  • گزارش عملکرد سالیانه
  • گزارش توسعه دفاتر دانشگاهی استانی
  • برنامه های سال جاری انجمن

 

کلمات کلیدی:

نظرات