۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نشست نقد و بررسی کتاب « رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن» برگزار می شود.

گروه سیاستگذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند

نشست نقد و بررسی کتاب « رسانه و سیاست در دنیای در حال جهانی شدن»

 

سخنرانان:

دکتر هادی خانیکی

دکتر حسین افخمی

دکتر حسین بصیریان جهرمی

دکترمحسن گودرزی ( مترجم کتاب)

 

زمان: یک شنبه 24 آذرماه 98 ساعت 13 الی 15

مکان: ابتدای پل گیشا ( سابق) جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول،  سالن انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات