۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نشست «زندگی در عصر اینستاگرام همراه با نمایش فیلم اینستاگرامر» برگزار می شود

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دفتر استانی اصفهان) و معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌کند:
زندگی در عصر اینستاگرام
همراه با نمایش فیلم اینستاگرامر
سخنرانان:
دکتر مسعود کوثری و سینا کیانپور (فیلمساز)
زمان: ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت 15 الی 18:30
مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان

کلمات کلیدی:

نظرات