۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

بررسی و نقد آثار و افکار و بزرگداشت کوشش های علمی و اجتماعی «دکتر احمد اشرف» برگزار می شود

سلسله  سمینارهای  «جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی» از سوی انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر نهادهای علمی و دانشگاهی برگزار می شود.

نقد آثار و افکار و بزرگداشت کوشش های علمی و اجتماعی دکتر احمد اشرف (سمینار پنچم)

سخنرانان:

 

سید حسین سراج زاده، پرویز اجلالی، اسماعیل خلیلی، مصطفی مهرآئین، تقی آزادارمکی، داریوش رحمانیان، فهیمه حسین زاده، فلورا عسگری زاده، رحیم محمدیريال ابوالفضل دلاوری، سیامک زند رضوی، سید جواد میری

زمان برگزاری: سه شنبه 26 آذرماه 98 ساعت 14 الی 20

مکان برگزاری: پل نصر(گیشا) بزرگراه جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. طبقه دوم، تالار شریعتی

کلمات کلیدی:

نظرات