۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برگزار می شود

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ( نوبت دوم)

 

بدینوسیله از اعضای پیوسته ­ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  دعوت می­ شود تا در مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 15 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 16 مورخ 29 دیماه 98 در محل سالن کنفرانس انجمن ها واقع در بزرگراه جلال ال احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

 

 

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصلاح و الحاق موادی از اساسنامه

دستور جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

  • گزارش عملکرد سالیانه
  • گزارش توسعه دفاتر دانشگاهی استانی
  • برنامه های سال جاری انجمن

کلمات کلیدی:

نظرات