۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

نوجوانی در سینمای ایران ( نمایش و نقد و بررسی فیلم نبات) برگزار می شود

گروه  مطالعات کودکی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

نوجوانی در سینمای ایران ( نمایش و نقد و بررسی فیلم نبات)

با حضور :

پگاه ارضی( نویسنده و کارگردان اثر)، دکتر فرزانه نزاکتی ( پژوهشگر حوزه ارتباطات و کودکی)، دکتر محمد سعید ذکایی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

زمان : سه شنبه 15 بهمن ماه 98 ساعت 16 الی 19

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

نظرات