۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

سمینار پیامدهای روانی اجتماعی سیل ایران برگزار می شود

«کمیته بهداشت روان و سلامت » کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها با همکاری  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر انجمن های علمی  برگزار می کند:

سمینار پیامدهای روانی اجتماعی سیل ایران

 

زمان: چهارشنبه 30 بهمن 98 ساعت 8/30 صبح تا 12/30

مکان: بزرگراه جلال ال احمد، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه دوم، تالار گفتگو

تلفن دبیرخانه: 88223292

برنامه سمینار:

برنامه سیمنار پیامدهیا روانی سیل

کلمات کلیدی:

نظرات