۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹

وبینار صلح جنسیتی در ایران؛ ساختارها و ابعاد فرهنگی خشونت خانوادگی برگزار می شود

کمیته صلح و زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران و موسسه منشور فرهنگ صلح  و گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و گروه جنسیت و زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌نمایند

وبینار صلح جنسیتی در ایران؛ ساختارها و ابعاد فرهنگی خشونت خانوادگی

🔹سخنران: دکتر افسر افشاری نادری
( دکترای مدیریت امور فرهنگی و مدیر گروه جنسیت و زنان انجمن جامعه شناسی ایران)

زمان: سه شنبه، 27 خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰

ظرفیت محدود، با ارایه گواهی الکترونیک

⏲رزرو مشارکت و پیام به اسکایپ: mahan7000

@Peacecommunication

ارتباطات صلح (https://t.me/Peacecommunication)

کلمات کلیدی:

نظرات