۲۸ امرداد ماه ۱۳۹۹

یادبود دومین سالگرد درگذشت و نکوداشت استاد دکتر سیدمحمد امین قانعی‌رادت برگزار می شود

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با مشارکت انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن ترویج علم ایران برگزار می‌کند:
یادبود دومین سالگرد درگذشت و نکوداشت استاد دکتر سیدمحمد امین قانعی‌راد
🔺دغدغه‌های یک جامعه‌شناس مردم‌‎مدار
زمان: یکشنبه 1 تیرماه 1399 ساعت 10 صبح
▫️با حضور: دکتر وحید احمدی، دکتر پرویز اجلالی، دکتر سوسن باستانی، دکتر علی پایا، دکتر هادی خانیکی، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی، دکتر سیدحسین سراج زاده، عرفان قانعی‌راد

نظرات