۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

اطلاعیه تمدید عضویت برای مشارکت در انتخابات آتی هیئت مدیره انجمن

اعضای محترم انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

با سلام و آرزوی سلامتی

با توجه به همه‌گیری ویروس کووید 19 و کاهش فعالیت‌های حضوری و توسعه فعالیت‌های مجازی انجمن، به آگاهی می‌رساند نظر به در پیش بودن مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن در ابتدای ترم تحصیلی آتی، اعضای محترم برای شرکت در انتخابات می‌بایست نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند که درگاه الکترونیکی پرداخت حق عضویت انجمن به نشانیhttps://idpay.ir/iaocsc/shop، این امکان را فراهم آورده است.

بنابراین خواهشمندیم برای مشارکت بیشینه اعضای محترم در انتخابات هیئت مدیره، این امر مورد توجه اعضای محترم قرار گیرد.

 

با احترام

هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

کلمات کلیدی:

نظرات