۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹

وبینار «صلح در مدیریت شهری» به مناسب روز جهانی صلح برگزار می شود

وبینار «صلح در مدیریت شهری» به مناسب روز جهانی صلح برگزار می شود

زمان برگزاری: 31شهریور ماه ساعت 11/30 الی 12/45

بستر برگزاری: نرم افزار ZOOM

آیدی شرکت در وبینار:  1043 1518 970

برای دریافت لینک وبینار می توانید ایمیلی با عنوان وبینار صلح به ایمیل زیر ارسال کنید.

intl.affairs@tehran.ir

نشست به زبان انگلیسی ( با ترجمه فارسی ) برگزار خواهد شد.

 

 

کلمات کلیدی:

نظرات