۳ دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش روزملی علوم اجتماعی برگزار می شود.

هفتمین همایش روز ملّی علوم اجتماعی ایران با گرامیداشت میراث علمی استادان فقید؛ غلام‌عبّاس توسّلی، مهدی طالب، منوچهر آشتیانی برگزار می‌گردد.

زمان :پنجشنه سیزدهم آذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۸

نشانی:

b۲n.ir/iscs/ejtemaei

 

 

نظرات