۳ دی ماه ۱۳۹۹

نشست « تربیت چشمان معصوم در سیاست فرهنگی ایران، سیاست بصری دهه شصت ایران » برگزار می شود.

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دفتر اصفهان باهمکاری گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می کند:
« تربیت چشمان معصوم در سیاست فرهنگی ایران، سیاست بصری دهه شصت ایران »
سخنران: دکتر حامد کیا
زمان:  26 آذر ماه 99 ساعت 16 الی 18
لینک برنامه:      https://b2n.ir/510528 

کلمات کلیدی:

نظرات