۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

اطلاعیه برگزاری انتخابات

به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات می رساند، با توجه به درخواست اعضای محترم برای تعویق مجمع عمومی  عادی به دلیل همزمانی با شب یلدا، انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات تحت نظارت نماینده وزارت علوم و به صورت آنلاین در 3دی ماه  1399 ساعت 18 برگزار خواهد شد.

بدین وسیله اعضای پیوسته انجمن تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ برای کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرس انجمن فرصت دارند تا فرم مربوطه را تکمیل و از طریق ایمیل زیر به انجمن ارسال فرمایند.

 

  با تشکر

دبیرخانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نظرات