۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی ( انتخابات هیات مدیره و بازرسان) انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می شود

پیرو هماهنگی های قبلی به اطلاع می رساند مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در روز چهارشنبه مورخ 3 دیماه 1399 ساعت 18:00 با حضور اعضا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد .
انتخابات انجمن بعد از جلسه مجمع عمومی به صورت آنلاین به مدت دو روز برگزارخواهد شد. رأی گیری از ساعت  20:00 روز 3 دی ماه 99 شروع می شود و رای دهندگان فرصت دارند تا ساعت 20:00 روز 5 دی ماه 99 رای دهند. رای گیری با استفاده از سامانه رای شمار(https://rayshomar.ir ) به صورت رمزگذاری شده، گمنام و تحت نظارت نماینده وزارت علوم انجام می گیرد. با شروع انتخابات، رای دهندگان می توانند از طریق لینک زیر و دریافت کد احراز شخصی خود که به صورت پیامک  یا ایمیل دریافت می کنند در سامانه رای شمار با انتخاب نامزدهای مورد نظر، رای خود را اعلام نمایند.  هر رای دهنده می تواند 7 نفر را برای هیئت مدیره اصلی ، و یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برگزیند.
لینک شرکت در مجمع:
لینک شرکت در رای گیری آنلاین:   

کلمات کلیدی:

نظرات