۱۷ دی ماه ۱۳۹۹

 وبینار «نقش نهادهای مدنی در ارتباط بین جوامع در دستیابی به صلح پایدار؛ فرصت ها و تهدیدها » برگزار می شود

گروه ارتباطات صلح انجمن ايرانی مطالعات‌ فرهنگی و ارتباطات، در نخستین دور فعالیت های جدید خویش بررسی می‌کند

اسکایپ وبینار

  نقش نهادهای مدنی در ارتباط بین جوامع در دستیابی به صلح پایدار؛ فرصت ها و تهدیدها

دکتر محمد منصور نژاد
نویسنده و صلح پژوه

زمان: سه‌شنبه 7 بهمن ماه 1399 ساعت 17 الی 18

رزرو حضور در اسکایپ : mahan7000

صدور و ارایه رایگان گواهی الکترونیک دو زبانه

 

نظرات