۱۷ دی ماه ۱۳۹۹

افتتاحیه دفتر استانی خراسان رضوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مراسم افتتاحیه دفتر استانی خراسان رضوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، با حضور جناب آقای دکتر هادی خانیکی برگزار می شود.

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

زمان: سه شنبه 14 بهمن 1399  –  ساعت 10 صبح

جلسه افتتاحیه بصورت زنده از طریق پیج اینستاگرامی دفتر مشهد (iaocsc.mashhad@) پخش می شود.

کلمات کلیدی:

نظرات