۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی خیرماندگار مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر برگزار می شود.

برنامه افتتاحیه و نشست‌های تخصصی «سومین همایش ملی خیرماندگارمطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر در ایران»
زمان: 12 و 13 اسفند ماه 1399
جهت حضور در همایش و نشست‌های تخصصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
این رویداد به صورت همزمان در آپارت و اینستاگرام خیرماندگار نیز پخش خواهد شد.

نظرات