۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

فراخوان همایش ملی «ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی»

همایش ملی «ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی» با هدف هم‌اندیشی درباره آموخته‌های سیاستی از رخدادهای تاریخی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این سده، توسط موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه سال 1400 برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

کلمات کلیدی:

نظرات