۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران

 

زمان برگزاری همایش:

۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

 

همکاران این همایش:

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن جامعه‌شناسی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها

 

 

دبیر علمی :

دکتر حسین میرزائی

اعضای کمیته علمی:

دکتر حسین میرزائی، دکتر سعید ذکایی، دکتر حسین ابراهیم آبادی، دکتر رضا ماحوزی، دکتر عباس وریج‌کاظمی، دکتر جبار رحمانی، دکتر احمد شاکری، دکتر اسماعیل یزدان پور

دبیران اجرایی:

دکتر حامد طاهری‌کیا، دکتر فرهاد بیانی

 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

نظرات