۱۹ امرداد ماه ۱۴۰۱

نشست سوم علم در خدمت مهاجران افغانستان

سخنرانان:

▪️ دکتر میرویس بلخی (استاد دانشگاه و وزیر سابق آموزش و پرورش افغانستان)
موضوع: نقش ایران در توسعه آموزش و پرورش در افغانستان

▪️ دکتر غلامرضا کریمی (استاد دانشگاه و مشاور و دستیار اجرایی وزیر آموزش و پرورش)
موضوع: روندها و چالش های آموزش پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران

▪️ آقای محمدمهدی دهدار (پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت در انجمن دیاران)
موضوع: ابعاد اقتصادی و اجتماعی تحصیل کودکان مهاجر در ایران

 

🔸دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

ساعت ۱۸ تا ۲۰

✔️ آدرس تالار مجازی برگزاری نشست:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/cci

کلمات کلیدی:

نظرات